Marka Kimliği Oluşturma Nedir?, Marka Kimliği Oluşturma Nedir?

Organic Reklam

Marka Kimliği Oluşturma Nedir?Her firma içinde yer aldığı sektörde kendisini temsil edecek bir kimliğe ihtiyaç duyar. Kimlik firmanın müşterileri ile olan bağında kendisini tanıtmada kullandığı bir araçtır. Firma bilinirliği şirketin kimliği ile mümkündür. Firmaya ait isim, logo tasarımları firmanın tanınmasında kullanılabilecek araçlar arasındadır. Logoda kullanılacak renk ve şekiller, yazı karakterleri firmayı temsil eden unsurlardır. Firmaya ait bir marka oluşturulmak istendiğinde kimlik unsurlarının tümü devreye girer. Firmayı rakipleri arasında ayırt etmek onun kimliği ile mümkündür. Marka kimliğine sahip firmaların müşteri aidiyeti oluşturma kabiliyetleri de daha fazla olmaktadır. Bu sebeplerle firmaların çoğu kendilerine ait bir marka kimliğine ihtiyaç duyarlar. Marka Kimliği Oluşturma Nedir? Sorusu firmaların tanınmasında etkili olan unsurların nasıl bir araya getirilmesi gerektiğine yönelik bir sualdir.

Pazarlama yapmak, ürün satmak ya da sektörde bilinir olmak isteyen firmalar bir kimlik gereksinimi duyar. Markaya ait bir kimlik oluşturmak istendiğinde tasarım devreye girecektir. Markaya ait kimlik benzersiz ve özgün bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkarılmalıdır. Bu durumda da tasarımcılar hayal gücü ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çalışma yaparlar. Marka kimliği bir firmaya prestij kazandıracağı gibi pazarlama çalışmalarında daha kolay tanınmasını sağlar. Müşteriler firmayı kimliği sayesinde ayırt edeceğinden bu çalışma önemli bir detaydır. Marka kimliğini oluşturan ögeler de renkler, şekiller ya da sayılar olabilir. Yazı tipi, görsel ögeler marka kimliği oluşturulurken kullanılır. Marka kimliği ile firmanın sektörde kendisini nasıl görmek istediğini anlarız.

Dediğimizde şirkete ait tüm unsurları anlamış oluruz. Marka kimliği oluştururken yararlanılan çeşitli ögeler vardır. Bu ögelerden bazıları ise şu şekilde sıralanacaktır: l Markaya ait olan bir isim l Marka sloganı l Markanın logosu l Renkler, şekiller, sayılar, yazı tipi Marka kimliği firmaya karşı güven duygusu yaratmada etkili bir araçtır. Çalışanlar firmanın kimliğine karşı bir aidiyet duygusu hissedeceklerinden bu açıdan da kimlik önemli bir ayrıntıdır. Marka kimliği sayesinde tüketiciler firma hakkında bilgi sahibi olurlar. Firmanın imajını oluşturmada kimlik etkili bir araçtır. Firmanı hedef kitlesi ile arasında köprü vazifesi görür. Firmanın kurumsallaşması için marka kimliği etkili olmaktadır. Marka kimliği sayesinde firma rakipleri arasından öne çıkar.

Marka kimliği oluşturulurken kullanılacak ögelerden olan logo müşteriler açısından farkındalık yaratacaktır. Kurumun temsil edildiği logo sayesinde tanıtım ve hatırlanma kolaylaşır. Rakipler arasında farklılık yaratmada etkili bir araç olan logo tutarlılığın da sembolüdür. Kurumun amacı, hizmet ettiği sektör logo sayesinde ifade edileceğinden özgünlük ve yaratıcı bir çaba gerekecektir. Marka Kimliği Oluşturma Nedir? Sorusu için logo oluşturulurken yararlanılan kaynaklardan da bahsetmek gerekecektir. Renkler bu noktada önemlidir. Dikkatle seçilecek bir renk firmayı doğru temsil etmelidir. Logoda kullanılan görsel materyaller ise farklı bir tasarıma sahip olmalıdır. Bilinenlerin dışında yaratıcı bir çaba ile gerçekleştirilen tasarımlar firmaya rakipleri arasında avantaj yaratacaktır.