Kurumsal Organic Reklam

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Organic Reklam

Kurumsal Kimlik TasarımıBir firma ya da kurum, görsel anlamda kim veya ne olduğunu anlatmak istediğinde kimlik oluşturmak ister. Bu durum kurumlar ya da şirketler söz konusu olduğunda geçerlidir. Kurum ya da firmayı tanımlamak için kullanılan görsel materyaller çeşitli biçimlerde bir araya getirildiğinde kurumsal kimliği tanımlayan ögeleri oluştururlar. Tanıtıcı görsel öge olarak da adlandırabileceğimiz kurumsal kimlik araçları firma ya da kuruma özgü özellikleri taşımalıdır. Kurumsal Kimlik Nedir? Sorusunun yanıtı kurum ya da firmanın nasıl görünmek istediğine bağlı olarak cevaplandırılabilir. Marka oluşturmak isteyen firmalar bir kurumsal kimliğe ihtiyaç duyarlar. Hedef kitle belirlendikten sonra kurumsal kimlik sayesinde o kitlenin gözünde bir marka imajı oluşturulur. Günümüzde firmalar rekabet ortamı içerisinde faaliyetlerini yürütürler. Bu faaliyetleri esnasında benzerlerinden ayrılmasında firmalara kurumsal kimlikleri yardımcı olur.

Kurumsal kimlik oluşturulurken yararlanılan çeşitli araçlar vardır. Bu araçlar renkler ya da görsel ögeler olabileceği gibi logolar da buna dahil olabilir. Bu ögeler kullanılırken kurumu yansıtmasına özellikle dikkat edilmesi gerekecektir. Kurumun kimliğini yansıtma şekli markası ile olacağından marka oluşturulurken dikkatli bir yaklaşıma gerek vardır. Kurumsal kimlik, markanın insanların aklında kalmasında etkili araçlar arasındadır. Kuruma bir prestij kazandırılmak istendiğinde kurumsal kimliğin de doğru tanımlanması gerekecektir. Hedef kitle üzerinde etki oluşturma gücüne sahip olan kurumsal kimlik markanın tanınırlığında da etkilidir. Kurumsal kimlik çalışması yapılmadan önce sektör analizlerinin de iyi yapılması markaya avantaj sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Nedir? Diye sorduğumuzda firmayı rakipleri arasından bir adım öne taşıyan çalışmaları anlamamız mümkündür. Şirket kurumsal kimliği ile hedef kitlesi ile bütünleşir. Kurumsal kimliğin varlığı ile çalışanlarda da aidiyet duygusu oluşturulabilir. Kurumsal bir imaj yaratmanın yollarından biri de kurumsal kimliğe sahip olmaktır. Bir kurumsal kimlik oluşturulmak istendiğinde profesyonel yaklaşımlar önemli hale gelir. Tüm detayların yerine getirilmesi kurumsal kimlik oluşturulmasında önem arz eder. Kurumsal kimlik içerisinde değerlendirilen ögeler de çeşitlidir. Bu ögelerden bazıları kurum adı, logo ve sembol olarak adlandırılan unsurlar, yazı karakteri veya sloganlardır.

Bunların dışında da kurumsal kimliğin şekillenmesinde yararlanılan materyaller söz konusudur. Renkler, harf ya da sayılar da bu malzemelerden yalnızca bir kaçıdır. Marka kimliği oluşturulduktan sonra tescil edilmesi de önemli bir detaydır. Türk Patent Enstitüsü marka tescilinde görev alan bir kurumdur. Marka tescil işlemleri hak kayıplarının önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Marka sahibine markanın kullanım haklarının devredilmesi anlamına gelen tescil işlemleri birtakım prosedürlerin uygulanması neticesinde gerçekleştirilmektedir. Haksız kazancın önüne geçmek için marka sahipleri oluşturdukları markalarını tescil ettirmelidirler. Markaya ait kurumsal kimlik de bu sayede güvence altına alınmış olur. Kurumsal Kimlik Nedir? Yönünde bir soru oluşturan kullanıcılar için firmayı temsil eden görsel ya da yazılı materyallerin istenilen şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan tanıtıcı görsel ögelerdir denmesi mümkündür.